Melania Majkowska Mur

promotor: dr hab. Tomasz Barczyk
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Sztuk Pięknych

biografia

Urodzona w 1993 roku w Starogardzie Gdańskim. W 2013 roku ukończyła Liceum Plastyczne w Gdyni Orłowie na specjalizacji reklama wizualna. W latach 2013-2018 studia na kierunku grafika w pracowni litografii. Pracę dyplomową (z wyróżnieniem) obroniła na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu pod kierunkiem dr hab. Tomasza Barczyka.

Tematem głównej części mojej pracy dyplomowej jest stawianie murów i budowanie podziałów w codziennych relacjach międzyludzkich. Ich genezą są różne niesnaski i zdarzenia dnia codziennego, które często potrafią przybrać niewspółmierną do swej wagi wartość. Moja praca między innymi z tego powodu przybrała formę panoramiczną, która ma na celu przypominać ścianę czy wręcz nawet mural, a przez to może stać się obiektem prezentującym lub też wykrzykującym subiektywne niezadowolenie czy komentarz do drażliwej sytuacji jak dzieje się to w przestrzeni publicznej. Poprzez nagromadzenie kresek i plam chciałam nawiązać do ilości obowiązków z jakimi musimy się mierzyć dzień w dzień, upychania wszystkiego w czasie i chaosu, który zazwyczaj nas otacza. Obiekty figuratywne podobnie jak teksty zawarte na pracach są wyolbrzymione i mają stanowić komentarz do brania pewnych błahych kwestii na poważnie. Podobną funkcję ma pełnić tutaj użycie koloru nadającego pracy charakter swobodny i daleki od wspomnianej wcześniej powagi. Cykl grafik został wykonany w całości techniką litografii, przy użyciu asfaltu, kredki, tuszu oraz kilku przedruków. Chciałam by praca była ekspresyjna nie tylko przez same rysunki, ale również użycie różnych mediów, które mają odzwierciedlać często chaotyczny charakter codzienności poprzez swój zróżnicowany ślad.