dr hab. Tomasz Barczyk Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu -> Wydział Sztuk Pięknych

Urodził się w 1975 roku w Chełmie. Państwowe Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie ukończył w 1995 roku. Studia w latach 1996-2001 na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu na kierunku Grafika. Dyplom z wyróżnieniem w 2001 roku w Pracowni Wypukłodruku. Uhonorowany Medalem Tymona Niesiołowskiego za najlepszy dyplom artystyczny. Związany z pracownią litografii na kierunku Grafika w macierzystej uczelni w Toruniu. Uprawia linoryt, drzeworyt, litografię, malarstwo, rysunek, collage. W dorobku ma kilkanaście wystaw indywidualnych grafiki oraz udział w około 200. wystawach (w tym ponad 100. międzynarodowych), za granicą i w Polsce. Laureat nagród i wyróżnień w polskich i międzynarodowych konkursach graficznych.