2019

Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Wydział Sztuki – Grafika
Instytut Grafiki i Wzornictwa

http://www.up.krakow.pl/