2018

Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu
Wydział Grafiki i Sztuki Mediów

http://www.asp.wroc.pl/