prof. Mirosław Pawłowski Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu -> Wydział Sztuk Pięknych

(ur. 1957) profesor, artysta grafik. W latach 1976–1981 studiował w PWSSP w Poznaniu; dyplom z wyróżnieniem 1981. Od 1982 pracuje w Zakładzie Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jednocześnie od 1995 prowadzi Pracownię Serigrafii w Akademii Sztuk Pięknych (obecnie UAP) w Poznaniu. W latach 2002–2008 był dziekanem Wydziału Grafiki w ASP w Poznaniu. 
W latach 1983–2015 miał 70 wystaw indywidualnych grafiki oraz brał udział w 371 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.
Wielokrotnie nagradzany, m.in.: Międzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie – nagroda regulaminowa SBWA (1986); Międzynarodowe Biennale „Wobec Wartości”, Katowice – nagroda Komitetu Kultury Niezależnej (1990); Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie – nagroda regulaminowa (2006). Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie – nagroda Rektora ASP w Warszawie (2012), II nagroda w: 2nd Contemporary Engraving Biennale, Iaşi, Rumunia.
Kurator Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu 1999–2017, kurator Międzynarodowego Triennale Grafiki „Kolor w Grafice“ – Toruń 2003, 2006, 2009, 2012, 2015; członek Komitetu Organizacyjnego i juror Triennale Grafiki Polskiej w Katowicach 2006, 2009, 2012, 2015, Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej w Gdyni 2008, 2010, 2012, 2014, 2016 i juror MTG w Krakowie, 2009.