dr hab. prof. ASP Witold Warzywoda Akademia Sztuk Pięknych im. W. Strzemińskiego w Łodzi -> Wydział Grafiki i Malarstwa

Urodzony w 1956 roku w Łowiczu. W latach 1976-1981 studiował w PWSSP (obecnie ASP im. Władysława Strzemińskiego) w Łodzi na Wydziale Grafiki i Malarstwa. Dyplom w zakresie grafiki warsztatowej uzyskał w Pracowni Technik Litograficznych prof. Jerzego Grabowskiego, aneks w Pracowni Technik Drzeworytniczych prof. Andrzeja Bartczaka oraz w Pracowni Rysunku prof. Leszka Rózgi.

Profesor nadzwyczajny łódzkiej ASP. Od 2004 roku pełni funkcję kierownika Pracowni Technik Litograficznych macierzystej uczelni. Specjalizuje się w druku płaskim, od lat zajmuje się głównie litografią barwną. Jest autorem, redaktorem i wydawcą (Studio WW Witold Warzywoda) licznych publikacji artystycznych i literackich. Od 20 lat jest kuratorem Galerii Amcor w Łodzi. W tym czasie zorganizował ponad 100 wystaw, prezentacji i spotkań z autorami.

Uczestniczył w konferencjach poświęconych drukowi płaskiemu, organizowanych przez: Muzeum im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy (2015), Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku (2014), Uniwersytet Rzeszowski (2015, 2016), Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach (2014, 2015, 2016). W latach 2013-2015 prowadził kurs technik litograficznych w ramach Letnich Międzynarodowych Kursów Grafiki i Tkaniny Artystycznej (PATA) w macierzystej uczelni. Od 1979 roku prezentował prace na 41 wystawach indywidualnych i uczestniczył w ponad 200 wystawach zbiorowych i konkursach graficznych w kraju i za granicą, np.: Małe Formy Grafiki, Polska – Łódź / 1981, 83, 85, 87, 93, 2008/;Ogólnopolski Konkurs Otwarty na Grafikę /1984, 87, 89, 94, 98/; Kolor w
grafice, Toruń /1985, 87, 91, 94, 97, 2000/; 11. Międzynarodowe Biennale Grafiki w Krakowie 1986; Międzynarodowa Wystawa Miniatury Graficznej, Toronto /1986, 87, Triennale Grafiki Polskiej, Katowice /1991, 97, 2003/; Triennale Grafiki Krajów Nadbałtyckich, Gdańsk /1992, 95/; Międzynarodowe Biennale Exlibrisu Współczesnego, Malbork /1994, 96/; Triennale Grafiki Polskiej, Katowice /1991, 97, 2003/; Triennale Grafiki Krajów Nadbałtyckich, Gdańsk /1992, 95/; Międzynarodowe Biennale Exlibrisu Współczesnego, Malbork /1994, 96/; The International Triennial of Small Graphic Forms Vilnius /1998, 2001,2004/. 


Ważniejsze nagrody:
• Nagroda im. Henryka Grohmana przyznana w 2012 roku przez Łódzką Specjalną Strefę Ekonomiczną S.A. w kategorii „Inwestor – Mecenas” opiekunowi i kuratorowi wystaw Galerii AMCOR za „niezłomność w kontynuowaniu działalności wystawienniczej i scalaniu środowisk łódzkich plastyków”.
• Nagroda regulaminowa za oryginalną realizację litograficzną na I Międzynarodowym Biennale Litografii Krajów Nadbałtyckich w Nidzicy (1996).
• Nagroda w dziedzinie sztuk plastycznych za całokształt osiągnięć artystycznych przyznana przez Prezydium Oddziału PAN w Łodzi i Konferencję Rektorów Wyższych Uczelni Łodzi (1995).IV nagroda fundowana przez Biuro Wystaw Artystycznych w Radomiu za zestaw prac: Alicja, Darek, Dudek, Zabawa wstążką na V Triennale Prezentacje Portretu Współczesnego „Radom “90”, Wystawa Międzynarodowa (1990).
• Od 1992 roku otrzymał 7 nagród Rektora Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi za działalność: dydaktyczną, organizacyjną oraz wyjątkowe osiągnięcia artystyczne.

Prace w zbiorach:
Muzeum Historii Miasta Łodzi, Muzeum Archidiecezji Warszawskiej, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki Uniwersyteckiej w Łodzi, Biblioteki im. J. Piłsudskiego w Łodzi, Muzeum Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Łodzi, Muzeum Książki Artystycznej w Łodzi, Stołecznym i Centralnym Biurze Wystaw Artystycznych w Warszawie, Biurach Wystaw Artystycznych w Łodzi, Toruniu, Radomiu, Białej Podlaskiej, Piotrkowie Trybunalskim, Kielcach, Cul-des-Sarts w Couvin, Muzeum Exlibrisu w Malborku, Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, a także w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą. 

 

Ważniejsze cykle graficzne:
Kalendarz (1980-83), Bałucki Rynek (1982), Cmentarz Żydowski w Łodzi (1982-86), Kamienie (1985-86), Portrety (1987), Rozmyślanie o jesieni (1991-94), Upadłe Anioły (1993-98), Obiekty, Cytaty z Biblii (2003-2005).