prof. Henryk Ożóg Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie -> Wydział Grafiki

Urodzony 11.01.1956 r. w Wysokiej k/ Wadowic. 1976 - 1981 studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom w 1981 r. w Pracowni Miedziorytu pod kierunkiem prof. Mieczysława Wejmana. Od 2002 r. prowadzi Pracownię Wklęsłodruku na Wydziale Grafiki ASP w Krakowie. Uprawia Grafikę i Malarstwo. Udział w ponad 300 wystawach w kraju i za granicą.