Robert Marchewka Mozaika

promotor: prof. Agnieszka Cieślińska-Kawecka
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Wydział Grafiki

biografia

ur. 1995 r.

dyplom w pracowni Grafiki Warsztatowej Prof. Agnieszki Cieślińskiej-Kaweckiej, na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Zajmuje się głównie rysunkiem i grafiką artystyczną. z naciskiem na techniki druku wypukłego. W trakcie studiów magisterskich główną inspirację stanowiła Idea obrazowania muzyki, oraz eksperymenty z punktem i linią. Na tej bazie rozwinęło się zainteresowanie ornamentem, w kontekście historycznym i kulturowym. Ilość wystaw indywidualnych: 1. Ilość wystaw zbiorowych: 17.

Udział w programie Erasmus+, Hochschule for Grafik und Buchkunst (Lipsk, Niemcy), 2017/18; obecnie realizuje tam również studia podyplomowe (MeisterschOler); artNOBLE 2019, Żyrardów, nagroda główna w kategoria sztuka; laureat Biennali Grafiki 100 Schsische Grafiken, Chemnitz, 2020.

autokomentarz

Społeczeństwa, które ze sobą sąsiadują, niezależnie od ich relacji, dokonują zazwyczaj wzajemnej wymiany. Wchodzą ze sobą w interakcję. Już od starożytności państwa nad Morzem Śródziemnym i Wielkimi Rzekami wymieniały się dobrami materialnymi, intelektualnymi i duchowymi, niezależnie od tego, czy były to relacje pokojowe, czy konfliktowe. W kompozycji „Mozaika” łączę trzy ornamenty: polichromię z Propylejów, średniowieczną plecionkę i andaluzyjską arabeskę. Ich wzajemna interakcja odnosi się do przenikania kultur, globalizacji i obowiązywania norm społecznych. Kompozycja ornamentalna może być odczytywana w szeroki sposób; moje rozumienie jej może stanowić punkt wyjścia dla dalszych interpretacji. Główną część ornamentów, które wykorzystuję w swojej pracy, wycinałem i opracowywałem tak, aby oddać wrażenie dekonstrukcji i rozpadu, a nie przedstawia je w sposób klarowny i jednoznaczny. Chcę tym samym odwołać się do pytania o rolę podstawowych wartości demokracji i religii, jakimi są szacunek i tolerancja.