Michał Tokarz Awatary

promotor: Dr hab. Marcin Pawłowski
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
Wydział Sztuki – Grafika

biografia

Urodzony w 1995 roku. Studiuje na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej. Dyplom licencjacki w pracowni wklęsłodruku pod kierunkiem profesora UP dr hab. Marcina Pawłowskiego. Zajmuje się głównie grafiką warsztatową – drukiem wklęsłym i wypukłym oraz rysunkiem. W swoich pracach poszukuje czynników, które kształtują nas jako ludzi. Członek grupy artystycznej Izomer.

Koncepcją pracy dyplomowej było stworzenie serii matryc, przedstawiających w charakterystycznej, graficznej formie fragmenty ludzkiego ciała, które potencjalnie służą do łączenia ich w wizerunek człowieka. Mogą również działać jako autonomiczne, pojedyncze wartości – poza kontekstem całości. Praca jest prezentowana jako dwie, ustawione obok siebie postaci, złożone częściowo z tych samych elementów, różniąc się jednak pod względem materii, jej struktury i innych cech formalnych.
Drugim elementem prezentacji jest postać wydrukowana na tkaninie, zszyta w całość, prezentowana w formie świadomie nawiązującej do całunu. Poszczególne matryce powstawały za pomocą wypracowanej przeze mnie metody polegającej na wycieraniu rysunku w warstwie werniksu akwafortowego i uzyskiwaniu końcowego efektu poprzez trawienie tego rysunku w technice akwatinty.
Projekt ma charakter otwarty - w każdej chwili można do niego wracać, dorabiając nowe matryce, lub komponując kolejne wersje postaci z elementów już istniejących. Odbitki są również świadectwem zmian; śladów poszukiwania właściwej formy. Ukazują istotę tworzenia i określają ostateczną ekspresję pracy. Założeniem realizacji cyklu było również pokazanie złożoności struktury ludzkiej postaci oraz możliwości kreowania jej nowych przedstawień, nawiązujących formą do różnych sposobów prezentacji człowieka w historii sztuki.