Karol Jaźwiński Miejsca Niczyje

promotor: prof. dr hab. Bogumiła Pręgowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Sztuk Pięknych

biografia

ur. w 1994 r. 

dyplom na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Sztuk Pięknych, kierunek Grafika) w pracowni prof. Bogumiły Pręgowskiej i prof. Marka Zajko. Zajmuje się zarówno malarstwem olejnym, cyfrowym jak i grafiką. Stawia na mocno oddziałujący, czasem nieco mroczny klimat obrazu.

 

 

 

autokomentarz

Dyplom składa się z 15 małych form graficznych wykonanych w technice wklęsłodruku, skupiających się na zobrazowaniu przestrzeni. Postanowiłem wykorzystać charakterystykę pracy w technice wklęsłodruku i spotęgować efekt przestrzenności, wycinając niektóre obiekty z grafik po formie. W ten sposób to grafika dyktuje formę matrycy, a nie odwrotnie. Każda z prac posiada starannie rozrysowaną perspektywę, która w połączeniu z kształtami wyciętymi po formie twory złudzenie przestrzenności na płaskiej kartce papieru. 

Ograniczyłem się do minimalistycznej gry delikatnych ale zdecydowanych linii oraz silnej plamy, która to mocno określa bryłę. Całkowicie świadomie zrezygnowałem z dodatkowych, innych technik, maksymalnie upraszczając formę i zwiększając jej siłę wyrazu. Zrealizowany cykl jest moim osobistym poszukiwaniem satysfakcjonujących mnie rozwiązań graficznych  oraz formą wyrzucenia z siebie, często podświadomie, skrywanych myśli czy emocji. 

Szukam przestrzeni, w które można by uciec, wycinków miast, zakątków pojedynczych budynków.  Niczyje, opuszczone, rozpadające się przestrzenie stają się dobrym miejscem do izolacji od świata. Istnieją w swoim surowym, pustym stanie, który to daje pewną wolność i swobodę w poruszaniu się oraz aranżowaniu tych przestrzeni na nowo.