2018

Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu
Wydział Grafiki i Komunikacji Wizualnej

http://uap.edu.pl/