2018

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Instytut Sztuk Pięknych, Wydział Sztuki

http://www.ajd.czest.pl