2017

Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej
Wydział Artystyczny ----> Instytut Sztuk Pięknych

https://www.umcs.pl/